150 Cau auf Thi Bang Lai Xe A1 auf Computer

Cách giải bài tập toán chỉ trong nửa giây với Cốc Cốc (Juni 2019).

Die Beschreibung von 150 Cau On Thi Bang Lai Xe A1

  • Neueste Version: 3.0
  • Veröffentlichungsdatum: 24. August 2016
  • Kategorie: Kostenlose Bildungs-App
  • Anforderungen: Android 2.3+
  • Autor: MobiTwins

Ung Dung 150 Câu Ôn Thi Bằng LAI Xe A1 giúp bạn Chuan bị thi Bằng lái xe máy có thi lý Der EIN thuyết một Cách nhanh Chŏng và Hiệu Qua Nhất.

Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:

• ận tập 150 câu lý thuyût.

• Thi thử với 10 bộ đề thi ngẫu nhiên bao trọn toàn bộnội dung của 150 câu.

• Hiển thị kết quả sau khi kết thúc bài thi, kiểm tra lại các câu trả lời đúng hay sai.

• Hiển thị sơ đồ thi thực hành bằng lái A1.

Một Ung Dünger auf thi không BO qua, MOI Ban Tai về Dung thu: Zum thi Giay PHEP lái xe, Thi Thu Trac Nghiêm lý thuyết lái xe A1

CHÚC CÁC BẠN ÔN THI TỐT VÀ LÀM BÀI THI THÀNH CÔNG!

Wie Zum Herunterladen Und Installieren 150 Cau auf Thi Bang Lai Xe A1 auf Computer - Windows XP/7/8/10, Mac Os:
  • Sie Benötigen Zum Herunterladen Und Installieren Android-Emulator PC
  • Start Android-Emulator PC
  • In Google Play Store App Und Wählen Sie Die App, Die Sie Auf Ihrem Computer Ausgeführt Werden Soll