Bausastra auf Computer

Vastu for bedroom | Vastu tips for bedroom in Hindi | बैडरूम के लिए वास्तु टिप्स | Vastu for bed (August 2020).

Die Beschreibung von Bausastra

  • Neueste Version: 1.4
  • Veröffentlichungsdatum: 31. August 2016
  • Kategorie: Kostenlose Bildungs-App
  • Anforderungen: Android 4.0.3+
  • Autor: CandralabStudio
Bausastra jawa inggih menika kamus jawa ingkang ngimpun WJS POERWADARMINTAKABANTU CS HARDJASOEDARMA, J. CHR. POEJASOEDIRA. Kaecaping pangecapan JB WOLTERS 'UITGEVERS MAATCHAPPIJ NV GRONINGEN, BATAVIA, 1939 scottweg 5
Alphabet-Zeichen in alphabetischer Reihenfolge serat menika botan kalagokaken kados alphabet aksara lateinisch, ing sawetawis radi kalarasaken kalihan kawontenanipun pakecapan Djawi, inggih menika kadamel rantamipun mekaten: a, b, ch, d, j, ê, é (è), e, g, h, l, j, k, l, m, n, ny, ng, u, o, p, r, s, t, c, t, w, z
Aksara ch, f, z kalebet, die in der Schlange in der Schlange, inkang limrah kaser miturut kedaling Pakekan Jawi.
Serat Bausastra Jawi sampawan sawatawi dangu sami kabetehaken ingakathah, lang-tung-language für guru ing pamulangan ingkang sami nindakaken ayahan nyerep-nyerepaken lenggah-sèlighing tetembungan tuwin basa Jawi hatang momonganipun. Ngèngeti kabetehaning ngakathah wau, punapa dene margi saking kedereng ing seunging manah badhe tumut urun-urun mepakaken prabot pamarsudining basa Jawi, boten ketang rekaos dening sarwa kupet ing samudayanipun, kula kamipurun kumlancang ngrumiyini für paramèng basa ndhapuk serat bausastra Jawi alit-alitan, kalampahan saged Kaleksanan, Nuwun Inggih Kados Makaten Punika Wujudipun.

Wie Zum Herunterladen Und Installieren Bausastra auf Computer - Windows XP/7/8/10, Mac Os:
  • Sie Benötigen Zum Herunterladen Und Installieren Android-Emulator PC
  • Start Android-Emulator PC
  • In Google Play Store App Und Wählen Sie Die App, Die Sie Auf Ihrem Computer Ausgeführt Werden Soll