Chiến Dịch Huyền Thoại APK auf Computer

Chiến Dịch Huyền Thoại - Offline Chung kết miền Bắc, đông vui quá full 500 ae (Oktober 2018).

Die Beschreibung von Chiến Dịch Huyền Thoại

  • Neueste Version: 2.4.50
  • Veröffentlichungsdatum: 7. März 2017
  • Kategorie: Freies Aktionsspiel
  • Anforderungen: Android 4.0.3+
  • Autor: Garena Mobile Privat

Nhân loại bị DJE DOA BOI MOT chuc Khung bo bí aN và không ai Khắc Ngoại bạn Sé tham gia Chien dich Huyen Thoai GIAI Cuu Thế giới! Trải nghiệm ngay CHIẾN DỊCH HUYỀN THOẠI - siêu phẩm game bắn súng canh cao ấm chất Esports ist ein Garena trén di động nãm 2016 này!

★★★ GIỚI THIỆU ★★★

Trong Chiến Dịch Huyền Thạại, bạn sẽ trở thởnh một bậc thầy vũ khí với hơn 32 loại súng khác nhau, sát cánh cùn các chiến hữu và đồng minh của mình trong liên minh Falcon đểánh bại tổ chức hắc ám Cobra.

Chiến Dịch Huyền Thoại có lối chơi Bunker FPS (ấn nấp và bắn) ist ein kì mới lạ, ein ớđảả n n n nđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđđ k k k v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v mayayayayayayayayayayayayayayayay Bunầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile mobile!

Ốđồọ tr tr l l l l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 trường rực lửa.

Chiến Dịch Huyền Thạại sở hữu nhiều chếế chơi hấp dẫn chắc chắn khiến bạn không thể rời mắt khỏi màn hình:

Chếếđộịếịịịịớớớớớớớớớớớ Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob Cob - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- CHE độ Thach đầu thu Thach ý chí và Năng Lực của người CHOI với HON 50 Man Choi Tuyet Hảo Cung hàng Loat Phan Thuong HAP dẫn!

- Chế độ PK đỉnh cao mang đậm chêt Esports với nhiều thể thức: 1 gegen 1, 2 gegen 2

- CHE độ Phoi HOP mới la cho PHEP Kết NOI với ba người bạn Khắc, SAT Canh bên nhau Tiêu Diệt Zombie Cung hàng Loat sinh Bottich Bien di.

Ớn với Chiến Dịch Huyền Thoại, ist der Name einer schönen Frau, die sich in der Nähe des Hotels befindet, wo sie sich amüsieren müssen. Hãyđừỏỏỏỏỏ n n TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP Tay TOP TOP Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay Tay ý nghĩa!

BEN Canh đó, Chiến dich Huyen Thoai hua Hen mang toi cho người CHOI hàng Loat Cơ Hội tranh tài với Nhiều GIAI đầu Esports từ Mittelklasse Nghiep Dü toi Chuyen Nghiep, từ Mittelklasse độ GIAI Nội DJIA tại VIETNAM cho toi er Thống GIAI đầu Quốc tế tại Châu Á. Trui REN Ki Năng, nang Mittelklasse HOA Lực và Luyen tập Cung đồng đổi Sé là Nhung Chia Khoa đưa bạn Trở Thành một Huyen Thoai của Nhung Chiến dich Huyen Thoai.

★★★ TÍNH NĂNG ★★★

- Game bún súng ánh cao hoàn toàn mián phí do Garena phát hành

- Trải nghiệm lối chơi Bunker FPS mới lạ, độc đáo, dễ dàng và thoải mai ngay cả với người mới chơi

- ởởữữ v v v v v v 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

- Chế độ Chiến Dịch có cốt truyện hấp dẫn và hàng chục màn chơi kịch tính

- Tham gia Thách Đấu đua TOP ểểệ t t t n n nủủủủủ m m mủủủ b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

- Tranh tài đỉnh cao ấm chất Esports với chế độ PK hoàn hảo

- Phối hợp cùng bạn bè săn phần thưởng khủng cùng chếế Phối Hợp (Co-Op) schwul cấn

- Hướng tới những giải đấu Esports canh cao trên mobile lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và Châu Á

★★★ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI (14/03/2016) ★★★

- PK4v4 đỉnh cao kèm Karte mới dành riêng cho 8 người chơi

- Chếếđộạạ Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph cho cho cho cho cho cho cho n n n n,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

- Thẻ ti tên nhân vật, thẻ ti tên quân đoàn

- Vật phẩm trợ chiến UAV mới

- Tính năng mời bạn nhận thưởng

- Và hàng loạt tính năng mới sẽ liên tục rac ra mắt. Hãy cập nhật thông tin trên cdht.garena.vn/bigupdate/

★★★ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI (21/06/2016) ★★★

- Bản đồ PK1v1 mới

- Nhân vût mēi Redmoon

- Điều chỉnh phần quà VIP

- Cập nhật chỉnh sửa giao diện hệ thống Shop

- Fix một số lỗi lồng tiếng

- Một số tính năng mới sắp ra mắt: Điệp vụ ...

★★★ ĐÁNH GIÁ ★★★

Chiến Dịch Huyền Thoại là tựa Spiel đứng trong TOP 10 ựự game game game game game game game game game Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, n n n n n nệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệệ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam

★★★ HỖ TRỢ ★★★

Trang chủ: cdht.garena.vn

Facebook: facebook.com/cdhtgarena

Chiến Dịch Huyền Thoại - Trải nghiệm Esports bắn súngđỉnh cao của Garena trên di động!

Wie Zum Herunterladen Und Installieren Chiến Dịch Huyền Thoại APK auf Computer - Windows XP/7/8/10, Mac Os:
  • Sie Benötigen Zum Herunterladen Und Installieren Android-Emulator PC
  • Start Android-Emulator PC
  • In Google Play Store App Und Wählen Sie Die App, Die Sie Auf Ihrem Computer Ausgeführt Werden Soll
 

Lassen Sie Ihren Kommentar