Mae'r Valkyrie, gwraig beryglus sy'n cario ei bwyell, yn filwyr Dark Elixir pwerus sy'n gwybod sut i ddinistrio pethau ar ôl eu rhyddhau yn Clash of Clans. Dyma sut y gallwch chi wneud y defnydd gorau o'r Valkyrie Clash of Clans ar gyfer eich ysbeilio.

Bydd y post hwn yn ymdrin â:

 • Trosolwg o Valkyrie Clash of Clans
 • >Ffyrdd Gorau o Ddefnyddio Valkyrie Clash of Clans
 • Strategaethau'r fyddin a sgowtio
 • Cyfuniadau sillafu ar gyfer byddin sy'n seiliedig ar Valkyrie
 • Disgrifiad byr am Super Valkyries

Gyda gallu difrod uchel a phwyntiau taro isel, mae hi'n datgloi yn Neuadd y Dref 8. Cryfder Valkyrie yw ei chyflymder da, gan ganiatáu iddi symud yn gyflym trwy sylfaen a dinistrio amddiffynfeydd lluosog o fewn arc ei bwyell.1

Y ffyrdd gorau o ddefnyddio Valkyrie

Wrth ddefnyddio'r Valkyrie, mae'n well ei defnyddio mewn ffordd sy'n cyrraedd canol y sylfaen yn uniongyrchol. Mae hyn yn caniatáu iddi dynnu amddiffynfeydd yn gyflym a gwneud ffordd yn hawdd i filwyr eraill.

Dyma rai o'r strategaethau gorau y mae chwaraewyr Clash of Clan yn eu defnyddio wrth ddefnyddio Valkyries:

 • >Bowlers + Valkyries : Bowlwyr yn clirio'r adeiladau cychwynnol i wneud lle i'r Valkyries yn y gwaelod.
 • Taith Gerdded y Frenhines: Yn y strategaeth hon, mae Queen yn cael ei defnyddio gyda grŵp o Healers gyda'r cymhelliad i gael gwared ar yr adeiladau cychwynnol a gwneud lle i'r Valkyries gyrraedd craidd y sylfaen.
 • Hog Riders + Valkyries: Strategaeth effeithiol arallyw defnyddio'r Valkyrie ar y cyd â Hog Riders, wrth i'r Hog Riders chwalu'r amddiffynfeydd yn gyflym tra bod y Valkyries yn achosi dinistr ar hyd y ganolfan.

Sgowtio gyda byddin Valkyrie-ganolog

Wrth ddewis cynllun sylfaen i ymosod gyda Valkyrie, mae'n bwysig canolbwyntio ar gynlluniau sydd ag amddiffynfeydd lluosog yn agos at ei gilydd. Mae hyn yn caniatáu i'r Valkyrie dynnu amddiffynfeydd lluosog yn gyflym gyda'i bwyell.

Gall defnyddio swynion fel y Sillafu Rage a'r Sillafu Neidio wella galluoedd dinistriol Valkyrie.

 • Rage Spell: Mae The Rage Spell yn cynyddu ei chyflymder ymosodiad a difrod. O ganlyniad, mae Valkyries yn ddig eisoes yn cael mwy o gynddaredd – gan arwain at arwyddion drwg i amddiffynwyr.
 • Neidio Sillafu: Mae Jump Spell yn caniatáu iddi neidio dros waliau a pharhau â'i dinistr.
 • Hargrynion Daeargryn : Gall Sillafu'r Daeargryn hefyd fod yn ddefnyddiol ar y cyd â grŵp o Valkyries, gan y gall agor y gwaelod a'i gwneud hi'n haws i'r Valkyries symud a thynnu adeiladau allan.

Super Valkyries

Yn Neuadd y Dref 11 a Valkyrie Lefel 7, gall chwaraewyr actifadu'r Super Valkyrie, ychwanegiad newydd i'r gêm. Mae'r Super Valkyrie hyd yn oed yn fwy pwerus ac yn cario swyn cynddaredd ar ei chefn, sy'n disgyn ar ei marwolaeth ac yn achosi hyd yn oed mwy o ddinistr.

Llinell waelod

Mae'r Valkyrie yn milwyr pwerus ac amlbwrpas yn Clash of Clansy gellir eu defnyddio'n effeithiol mewn amrywiaeth o strategaethau. Dylai chwaraewyr fanteisio ar ei chyflymder da a'i gallu i ddinistrio amddiffynfeydd lluosog a'i defnyddio ar y cyd â milwyr eraill ac ysbeidiau ar gyfer dinistr eithaf.

Sgroliwch i'r brig