Lịch âm dương - Lịch vạn niên auf Computer

Boomerang Trick Shots | Dude Perfect (Juni 2020).

Die Beschreibung von Lịch âm dương - Lịch vạn niên

  • Neueste Version: 3.5
  • Veröffentlichungsdatum: 14. November 2016
  • Kategorie: Kostenlose Tools App
  • Anforderungen: Android 4.0.3+
  • Autor: Huesoft

LỊCH ÂM DƯƠNG là ứng dụng hòàn toàn miễn phí giúp tra cứu nhanh chóng thông tin về lịch ngày, lịch thàng mươươ v vấấ v n n n n th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin...........................................................................................................

Giao diện được thiết kế gn giản, thân thiện và rất dễ sử dụng có nhiều tuỳ chọn cho phép bạn có thể tuỳ chỉnh theo những gì mình muốn.

Sở hữu ngay LỊCH ÂM DƯƠNG với hàng loạt tính năng nổi bật như:

1. XEM LỊCH NGÀY, LỊCH THÁNG: Hiển thịngàyàm dương, ngày / giờ hoàng đạo, tiết khí, hướng xuất hành, tuổi xung khắc, sao tốt / xấu, việc nên làm / kiêng kỵ

...

2. QUẢN LÝ SỰ KỆỆN, NHẮC NHỞ: ụng dụng được tich hợp công cụ giúp bạn có thể dễ dàng quản lý nhắc nhở các sự kiện về công việc heu các sự kiến ​​gia đình. ỆĐặệệệ c c cấấấấấảảảảảỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗỗ

3. ĐỔI NGÀY ÂM DƯƠNG: Dễ dàng chọn bất cứngày nào để chuyển đổi từ lịch dương sang lịch âm và ngược lại.

4. XEM SAO HẠN: Xem sao hán, cách cúng sao giải hạn trong năm đối với từng tuổi.

5. XEM NGÀY TỐT: Là một tính năng rất thủ vị giúp bạn có thể chọn được ngày t trt trong năm trong tháng cho những công việc như Xây nhà, Cưới hỏi, Xuất hành, ....

6. XEM TUỔI VỢ CHỒNG: Một tính năng được ví như là người THẦY BÓI giúp bạn đưa ra những lời tiên tri hữu ích cho người thân bạn bè và chính bạn.

7. XEM TUỔI XÂY NHÀ: phân tich, đánh giá và cung cēp đầy đủ các thông tin liên quan giúp gia chủ chọn được năm khởi công xây nhà phù hợp nhất với tuổi của mình.

8. VĂN KHẤN: Tổng hợp rất nhiều văn khấn giúp bạn có thể thệc hiện các lễ cúng.

9. CHIA SẺ: Dễ àng ụng dụng với bạn bèn qua: Facebook, SMS, E-Mail, Bluetooth, ...

10. ệĐặệệệệụụụợợợợợợợợợợợợ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000.

Wie Zum Herunterladen Und Installieren Lịch âm dương - Lịch vạn niên auf Computer - Windows XP/7/8/10, Mac Os:
  • Sie Benötigen Zum Herunterladen Und Installieren Android-Emulator PC
  • Start Android-Emulator PC
  • In Google Play Store App Und Wählen Sie Die App, Die Sie Auf Ihrem Computer Ausgeführt Werden Soll